Senteret sitt bannerbilde

Betaling og prisar

 

 

Betalingsautomat ved Selje legekontor

                            

 

 

 

 

Ved Legekontoret i Selje nyttar vi no ein betalingsautomat frå Melin Medical for betaling av dei fleste tenester ved kontoret. 

 

 

Om du finn det vanskelig å nytte automaten vil personalet gjerne hjelpe deg. Ta kontakt med ekspedisjonen. 

 

Automaten fører til mindre ventetid for deg som skal betale og frigjer tid som hjelpepersonell heller kan nytte til å handsame telefonar og utføre anna pasientretta arbeid ved kontoret.

 

Priser

 

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2016 – 30. juni 2017

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt ..........................152/257 

Sykebesøk på dagtid/kveld..................................205/328

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin  konsultasjon/sykebesøk......................................49/48

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,  bud ..................................................54

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett...........................................................65

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøve........54

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..............................................................54

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner Utskrift av journal ...............................................85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen ................................ 114

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Gynekologisk undersøkelse,enkle elastiske bind m.m  ..............................................................60

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m... 90 

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m ........127 -

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.  ........171

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v ........................Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten..................................59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist         .................................152/249

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette .......................Etter kostnad