Senteret sitt bannerbilde

Betaling og prisar

 Prisliste fastlege pdf  til 1/7-2018

 

Betalingsautomat 

                            

 

 

 

 

Ved Legekontoret i Selje nyttar vi no ein betalingsautomat frå Melin Medical for betaling av dei fleste tenester ved kontoret. 

 

 

Om du finn det vanskelig å nytte automaten vil personalet gjerne hjelpe deg. Ta kontakt med ekspedisjonen. 

 

Automaten fører til mindre ventetid for deg som skal betale og frigjer tid som hjelpepersonell heller kan nytte til å handsame telefonar og utføre anna pasientretta arbeid ved kontoret.

 

Ved driftsstans på betalingsautomat får kunde faktura uten gebyr