Senteret sitt bannerbilde

24. juni 2018

Ferietid ved Selje legekontor fra 26/6 18

Endra bemanning av hjelpepersonell enkelte dagar kan medfører ekstra venting på telefon, lab og luke. Augeblikkeleg hjelp vert prioritert

Lege Jonas Larssen har ferie i uke 29,30 og 31

Lege Tjakko Blauw har ferie i i uke 36,37,38,39 og 40

God sommer!

15. april 2016

 

HUGS BLODPRØVER!!

MANDAG-TORSDAG 09-12

IKKJE FREDAG

Nasjonalt legevaktnummer 116117

2. september 2015

 

Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet.

Når du ringjer 116117, kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg.

Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Når du treng legehjelp;

Fastlegen eller fastlegekontoret du tilhøyrer, er di hovudkontakt inn i helsetenesta. Dersom det er mogeleg, bør du alltid ringje fastlegen fyrst.

 

Kva tlf nr skal du ringje?

Fastlegen din i opningstida; Selje legekontor tlf 5785 6106 kvardagar kl 09.00-12.00 og kl 14.00-15.00.

Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa  ikkje kan vente.

113 når det er akutt, kritisk og står om liv. 

 

 

25. februar 2015

Kjernejournal for innbyggjarane i SELJE frå 1. mars 2015

kjernejournal-skjerm-info-2015-1.jpg

 

 

Frå 1. mars vert kjernejournal innført i heile Helse Vest.Kjernejournal er ei ny elektronisk løysning der viktige "kjerneopplysningar" om deg og di helse er samla. Du finn meir informasjon på helsenorge.no.

I kjernejournalen vert det samla viktige helseopplysingar som både den einskilde innbyggjar og helsepersonell har tilgang til. Det vil vere ein tryggleik at dei viktigaste helseopplysingane om deg er raskt tilgjengelege for helsepersonell. Kjernejournal vil gje deg tryggare helsehjelp i akutte situasjonar.

 

Kjernejournal vert oppretta i Selje frå 1. mars og alle som er folkeregistrerte i kommunen vil få ein kjernejournal, dersom du ikkje allereie har reservert deg frå det.

Frå og med 1. mars kan du sjølv sjå og leggje inn opplysingar i din kjernejournal via helsenorge.no, der finn du og meir informasjon om innføring av kjernejournal.

Du kan og ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43573).

 

 

 

 

NYTTIGE LINKER

2. februar 2014

 

 

Vil du ha informasjon/tlf nr til ordninger som:          

fastlegen, frikort, fritt sjukehusval, HELFO, pasientreiser m.m, så klikk på fanen øverst der det står nyttige linker.

 

 

 

RUTINER

5. januar 2014

 

Vi oppmodar deg å lese om viktige rutiner vi ynskjer å formidle til deg som pasient!                                         Klikk på fanen øverst på sida.