Senteret sitt bannerbilde

Rutiner

          Pasient som skal ta blodprøve må ha rekvisisjon

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG!  Viss det er akutte behov som ikkje kan/skal vente til ledig ordinær legetime, må de ta kontakt via tlf 116117 eller i luka, ikkje via sms.

Eksempel på dette kan vere; hals/luftvegsinfeksjon, augebet, urinvegsinfeksjon, brudd, sår m.m.

Ved livstruande behov for hjelp, ring 113!