Stengt for ordinære legetimar, laboratorieprøvar og reseptbestilling

Behov for akutt hjelp blir ivaretatt som vanleg, ring 57856106 eller 116117 evt 113

Datasystem blir oppdatert som følge av kommunesammenslåing