Nyheter

Vaksinering Covid-19 ved Selje legekontor

Viktig informasjon

Legekontoret 05.01.2021

Vaksinering Covid-19 ved Selje legekontor


Innbyggjarar i Stad tilhøyrande gamle Selje kommune vil få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene nasjonalt og lokalt ( Stad kommune) sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Vi kontakter deg via telefon når det er din tur for tilbod om vaksine.

Sjå heimesida til Stad kommune for detaljert informasjon. Det vil etter kvart komme nærare informasjon i lokale\sosiale media.