Viktig informasjon

Legekontoret

Endring i parkering og tilkomst ved helsesenteret i Selje

Frå midten av april 2023 må parkeringsplassen ved Kystsenteret (gamle Paneda) benyttes.

Parkering fremfor hovedinngangen forbeholdes handikap parkering, av og påstigning for pasienter og drosjer.

Hovedinngangen vil bli benyttet for Ambulanse.